Thứ sáu, 14/06/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12567680

Khách online

94

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin tức và hoạt động khác
 
 
   

Mục đích nhằm quảng bá về lịch sử văn hóa, vị trí, tiềm năng, định hướng phát triển của thủ đô Hà Nội – ngàn năm văn hiến, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và lòng tự hào dân tộc trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đề cao vai trò, vị trí, giá trị nền văn hiến và tầm quan trọng của Kinh đô Thăng Long xưa và Hà Nội hôm nay. Giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 

 

 

Tuyên truyền về các giá trị truyền thống vẻ vang của Thủ đô và dân tộc trong 1000 năm văn hiến, các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng và kháng chiến, về thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới, về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội - Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì Hoà bình.

 

 

 

Công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tuổi trẻ, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả.

Tải câu hỏi, thể lệ và kế hoạch theo link dưới đây

Tải về

Nguồn của: Sở TT & TT

Phát động cuôc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa
Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh Bình Phước – Ban tổ chức cuộc thi về việc tổ chưc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch số 169/KH-STTTT ngày 28/5/2010 tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “1000 năm – Thăng Long – Hà Nội”.
 
 
 
TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 38,18 ha cây cao su
Thông báo lựu chon người trồng xen canh lần2
Thông báo lựu chọn người trồng xen canh
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá nhượng quyền khai thác mủ Cao su
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản thanh lý
TB kết quả lựa chọn tổ chức đấu gia tai sản
Thông báo 148 kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá
Thông báo 425 về việc bán đấu giá nhượng quyền khai thác mủ
Quyết định Bổ Nhiệm Lại TGĐ Công Ty
TB Vv tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý vườn cây cao su
TB Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá nhượng quyền khai thác mủ Cao su
Thư mời số 505 TM-CSĐP Vv Báo giá cạnh tranh
TB ve viec so 430 lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Đại hội điểm Nông trường Tân Lập
TB 41 Vv tổ chức bán đấu giá nhượng quyền khai thác mủ Cao su
Công bố quyết định bổ nhiệm lại Kế Toán trưởng_DPR
TB Vv tổ chức bán đấu giá nhượng quyền khai thác mủ Cao su
Thông bao v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
TB Tổ chức đấu giá nhượng quyền khai thác mủ
TB số 08-GĐP Vv Lựa chọn tổ chức đấu giá Tài sản
Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông bao v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Thông báo: về việc tổ chức hội thi thợ giỏi thu hoach mủ cấp công ty năm 2014
Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Thông báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Thông báo: ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2013
Quyết định v/v nghỉ hưu cho đồng chí Ngô Trường Kỳ
Thông báo về Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Công ty năm 2012
Kết quả hội thi tay nghề thu hoạch mủ giỏi cấp Công ty
Công ty Tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ năm 2010 cấp
Giá cao su xuất khẩu tăng mạnh so với đầu năm
Định hướng đầu tư của tập đoàn cao su giai đoạn 2010-2015
Chính phú Campuchia ký hợp đồng giao đất tô nhượng cho các dự án phát triển cao su ở Campuchia
Hội thi tay nghề cạo mủ 2008
Bô cáo thành lập Công ty thành viên mới
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất