Thứ hai, 22/07/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12908916

Khách online

37

CÁC THÀNH TÍCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

 

I. CÁC THÀNH TÍCH CHUNG

 

4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

4 Cờ thưởng của Bộ Công an

 

2 Cờ thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt

 

450 Bằng khen của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

900 Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Phước

 

20 cờ thưởng của Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Phước

 

20 cờ thưởng của Công đoàn Ngành Cao su

 

II. HỘI THI TAY NGHỀ

 

 

Năm 1984: Giải Nhì Đồng đội Hội thi Thợ giỏi cạo mủ

 

Năm 1984: Giải Ba đồng đội Hội thi Thợ tháp ghép giỏi

 

Năm 1985: Giải Nhất đồng đội Hội thi Thợ giỏi cạo mủ

 

trong các năm qua có 3 cá nhân đạt giải Nhất tại các Hội thi Thợ giỏi cạo mủ

 

 

III. CÁC HUÂN CHƯƠNG 

 

Huân chương lao động hạng III được tặng cho các tập thể

 

Năm 1985: Nông trường Thuận Phú

 

Năm 1999: Nông trường  An Bình

 

Năm 2000: Nông trường  Tân Lập

 

Năm 2003: Trung Tâm Y tế

 

 

 

Các Huân chương được tặng cho tập thể Công ty:

 

 

Năm 1985: Huân chương Lao động Hạng Ba

 

Năm 1997: Huân chương Lao động Hạng Nhì

 

Năm 1997: Huân chương Lao động Hạng Ba

 

Năm 1997: Huân chương Chiến côngHạng Ba

 

Năm 2000: Huân chương Lao động Hạng Ba

 

Năm 2001: Huân chương Lao động Hạng Ba

 

Năm 2001: Huân chương Chiến CôngHạng Ba

 

Năm 2004: Huân chương Lao động Hạng Ba cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty

 

Năm 2005: Huân chương Độc lập Hạng Ba

 

Năm 2006: Huân chương Lao động Hạng Ba cho Công đoàn Công ty

Pages: [01] [02] [03] [04] [05] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất